Sığırlarda topallık muayenesi, tırnak kesimi (şiropodi) ve sağaltım uygu...

Yorumlar