Trichoben

Trichoben

Trichoben, Trichophyton verrucosum’un neden olduğu bovine trichophytosis tedavisi ve önlenmesi için aşı
ÜRÜN TÜRÜ: Aşılar
HEDEFLENEN HAYVAN TÜRLERİ: Sığır

BİLEŞİM

Aktif maddeler:
A) Lyophilizate:Trichophyton verrucosum– min. 3,125 × 106 CFU, maks. 18,75 × 106 CFU
B) Solvent:Diluent A

HEDEF TÜRLER

Bir günlük ve daha büyük sığırlar.

ENDİKASYON

Bovine trikofitozunun hem tedavisi hem de engellenmesi.
Ahırdaki tüm hayvanlar aşılanmalıdır. Aynı zamanda sütten kesilmiş 1-2 aylık tüm buzağıların ve ahıra yeni gelmiş hayvanlarında aşılanması gerekmektedir çünküTrichophyton verrucosumson derece dirençli olup ortamda 6-8 yıl yaşayabilmektedir.

DOZAJ, UYGULAMA VE AŞILAMA ÇİZELGESİ

DOZAJ (profilaktik ve terapötik):
Bir günlük ila üç aylık buzağılar ………… 2 x 2 ml
Üç aylıktan büyük sığırlar …… 2 x 4 ml
Aşılama ile yeniden aşılama arasındaki süre 5 – 14 gün olmalıdır.
Uygulama:Intramüsküler lumbar veya gluteal bölgede.
Aşılama ve yeniden aşılamanın vücudun sağ ve sol tarafları kullanılarak farklı yerlere yapılması önerilir.
Bir başka aşılama (üçüncü) yeniden aşılamadan 2-4 hafta sonra ağır trikofitik değişiklikler gösteren hayvanlar ile kaşeksili hayvanlara yapılabilir.
Hücresel ve kısmen humoral tip bağışıklık immunize hayvanlarda başlar. Bağışıklık yeniden aşılamadan sonraki 1 ay içerisinde başlar ve en az 5 yıl sürer.

ARINMA SÜRESI

Et: 14 gün.

RAF ÖMRÜ

3 yıl . Dissolüsyon sonrası aşı 2 saat içerisinde tüketilmelidir.

SAKLAMA

Soğutulmuş olarak saklayın ve taşıyın (2°C–8°C). Dondurmayın. Işıktan koruyun.

PAKETLEME

5 × 10 ml, 1 × 40 ml cam şişede.

Yorumlar