Büyük uterusa sahip ineklerde düşük gebelik oranı

Amerika’da Tennessee üniversitesindeki bir gurup araştırmacı sub-optimal reprodüksiyon gelişimi gösteren ineklerde bir skorlama sistemi geliştirmişler.
Rektal muayenede uterusun büyüklüğü ve pelvisteki konumu skorlanmış:
1- Küçük uterus. Tüm uterus pelviste.
2- Orta büyüklükte uterus. Uterus kismi olarak pelviste.
3- Büyük uterus. Uterus pelvis dışarısında.
Ultrasonla yapılan kontroller ve kesimlik ineklerde yapılan muayene sonuçları bu skorlama sonuçları ile uterusun uzunluğu ve hacmi arasında iyi bir bağlantının olduğunu ortaya koymuş.
1463 inekte yapılan araştırmada yüksek skora sahip ineklerde yapılan tohumlamalarda gebelik oranlarında düşme saptanmış.
Skor 1 e ait ineklerde % 43 ortalama gebelik saptanırken, skor 2 ye sahip ineklerde bu oran % 37 ve skor 3 e sahip ineklerde ise bu oran % 28 olduğu saptanmış.

Kaynak: C.D. Young et al., 2017 A reproductive tract scoring system to manage fertility in lactating dairy cows

Yorumlar